Antegrade ne demek?

"Antegrade" kelimesi, "ileri yönlü" veya "normal akış yönünde" anlamına gelir ve özellikle tıp ve biyoloji alanlarında, bir sıvının, özellikle kanın veya vücut sıvılarının, normal veya doğal akış yönünde hareket etmesini ifade eder.

Bu terim, genellikle bir işlemin veya hareketin doğal veya beklenen yönünü belirtmek için kullanılır. Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu kelime, doğrudan fizyolojik süreçleri veya vücut fonksiyonlarını tanımlayan bir terimdir.İşte "antegrade" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Antegrade amnesia affects the ability to form new memories after the onset of amnesia."

Türkçe: "İleri yönlü amnezi, amnezi başlangıcından sonra yeni anılar oluşturma yeteneğini etkiler."


English: "The surgeon ensured the blood flow was antegrade during the procedure."

Türkçe: "Cerrah, işlem sırasında kan akışının ileri yönlü olduğundan emin oldu."


English: "Antegrade motion is essential for the proper functioning of the digestive system."

Türkçe: "İleri yönlü hareket, sindirim sisteminin doğru işleyişi için gereklidir."


English: "In the study of nerve signals, antegrade conduction refers to the forward movement of impulses."

Türkçe: "Sinir sinyallerinin incelenmesinde, ileri yönlü iletim, impulsların ileri hareketini ifade eder."


English: "The medication was administered in an antegrade manner to ensure it followed the natural flow of the gastrointestinal tract."

Türkçe: "İlaç, gastrointestinal yolun doğal akışını takip etmesini sağlamak için ileri yönlü bir şekilde verildi."

Yorumlar