Antenna ne demek?

"Antenna" kelimesi, "anten" anlamına gelir ve iki ana kullanım alanı vardır.

İlki, böceklerin başında bulunan ve genellikle dokunma, koku alma gibi duyuları iletmek için kullanılan ince, uzun uzuvları ifade eder. İkinci kullanımı ise, radyo, televizyon sinyalleri gibi elektromanyetik dalgaları almak veya iletmek için kullanılan cihazları tanımlar.

Mecazi anlamda, bir kişinin durumlara veya çevresindeki sinyallere duyarlı olması anlamında "iyi antenlere sahip olmak" şeklinde kullanılabilir; bu, bir kişinin çevresindeki ince sinyalleri veya değişiklikleri algılama yeteneğine atıfta bulunur.İşte "antenna" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The insect's antennae are sensitive to chemical signals in the environment."

Türkçe: "Böceğin antenleri, çevredeki kimyasal sinyallere karşı hassastır."


English: "He adjusted the television antenna to receive a clearer picture."

Türkçe: "Daha net bir görüntü almak için televizyon antenini ayarladı."


English: "Some modern cars have integrated antennas that are barely visible."

Türkçe: "Bazı modern arabaların neredeyse görünmeyen entegre antenleri vardır."


English: "The butterfly's colorful antennae are not just for show; they play a crucial role in navigation."

Türkçe: "Kelebeğin renkli antenleri sadece gösteriş için değildir; navigasyonda önemli bir rol oynarlar."


English: "Her antenna for picking up on social cues is really impressive."

Türkçe: "Sosyal ipuçlarını algılama konusundaki anteni gerçekten etkileyici."

Yorumlar