Antennae ne demek?

"Antennae" kelimesi, "antenler" anlamına gelir ve çoğunlukla böceklerin başında bulunan, çevresel uyaranları algılamak için kullanılan çift uzuvları ifade eder.

Bu uzuvlar, böceklerin koku alma, dokunma ve bazen de ses algılama gibi duyularını kullanmalarını sağlar. "Antennae" terimi, teknolojik bağlamda kullanıldığında, birden fazla anteni ifade eder; örneğin, radyo veya televizyon sinyallerini almak için kullanılan cihazlar. Mecazi bir anlamda nadiren kullanılır ve genellikle doğrudan biyolojik veya teknolojik bağlamlarda kullanılan bir terimdir.İşte "antennae" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The moth's antennae are highly sensitive to pheromones released by potential mates."

Türkçe: "Güvenin antenleri, potansiyel eşler tarafından salınan feromonlara karşı son derece hassastır."


English: "Scientists study the structure of insect antennae to understand how they detect environmental signals."

Türkçe: "Bilim insanları, böceklerin çevresel sinyalleri nasıl algıladıklarını anlamak için böcek antenlerinin yapısını inceler."


English: "The robot was equipped with multiple antennae to improve its communication capabilities."

Türkçe: "Robot, iletişim yeteneklerini geliştirmek için birden fazla antenle donatılmıştı."


English: "Crickets use their antennae to feel their way in the dark and detect predators."

Türkçe: "Çekirgeler, karanlıkta yol bulmak ve yırtıcıları algılamak için antenlerini kullanır."


English: "The beetle cleaned its antennae with its front legs to keep them sensitive to smells."

Türkçe: "Böcek, antenlerini kokulara karşı hassas tutmak için ön bacaklarıyla temizledi."

Yorumlar