Antennal ne demek?

"Antennal" kelimesi, "antenle ilgili" veya "antene ait" anlamına gelir ve genellikle böceklerin başında bulunan duyu organları olan antenlerle ilgili yapıları, fonksiyonları veya karakteristikleri tanımlamak için kullanılır.

Bu terim, biyolojide antenlerin çeşitli işlevlerini (örneğin, koku alma, dokunma hissi) veya antenler üzerinde yapılan araştırmaları ifade ederken kullanılır. "Antennal" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu kelime, doğrudan belirli biyolojik özellikleri veya özellikle antenlerle ilgili konuları tanımlayan spesifik bir terimdir.İşte "antennal" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The insect's antennal lobes are crucial for processing olfactory information."

Türkçe: "Böceğin anten lobları, koku bilgisini işlemek için hayati önem taşır."


English: "Antennal movement can indicate the insect's behavior and response to stimuli."

Türkçe: "Anten hareketleri, böceğin davranışını ve uyarıcılara tepkisini gösterebilir."


English: "Researchers study the antennal receptors to understand how insects communicate."

Türkçe: "Araştırmacılar, böceklerin nasıl iletişim kurduğunu anlamak için anten reseptörlerini inceler."


English: "The moth uses its antennal sensors to navigate and locate food sources."

Türkçe: "Güve, yiyecek kaynaklarını bulmak ve yönlendirmek için anten sensörlerini kullanır."


English: "Antennal grooming behavior is observed in many insects as a way to maintain sensory accuracy."

Türkçe: "Duyusal doğruluğu koruma yöntemi olarak birçok böcekte anten temizleme davranışı gözlemlenir."

Yorumlar