Antepenultimate ne demek?

"Antepenultimate" kelimesi, "sondan üçüncü" anlamına gelir ve bir dizinin ya da sıralamanın sonundan üçüncü öğesini ifade eder.

Bu terim genellikle dilbilimde, özellikle kelime vurgularını tanımlarken kullanılır, ancak herhangi bir sıralı dizideki öğeleri belirtmek için de genel olarak uygulanabilir. "Antepenultimate" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu kelime, belirli bir sıralama pozisyonunu doğrudan tanımlayan spesifik bir terimdir.İşte "antepenultimate" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "In the word 'antepenultimate,' the stress falls on the antepenultimate syllable."

Türkçe: "'Antepenultimate' kelimesinde, vurgu sondan üçüncü heceye düşer."


English: "He remembered his antepenultimate visit to the city with fondness."

Türkçe: "Şehre yaptığı sondan üçüncü ziyareti sevgiyle hatırladı."


English: "The antepenultimate chapter of the book contains crucial information for understanding the ending."

Türkçe: "Kitabın sondan üçüncü bölümü, sonunu anlamak için kritik bilgiler içerir."


English: "She placed third in the competition, making her the antepenultimate runner."

Türkçe: "Yarışmada üçüncü oldu, bu onu sondan üçüncü koşucu yapıyor."


English: "The director decided to add a twist in the antepenultimate scene of the movie."

Türkçe: "Yönetmen, filmin sondan üçüncü sahnesine bir dönüş eklemeye karar verdi."

Yorumlar