Anterior ne demek?

"Anterior" kelimesi, "ön" anlamına gelir ve bir şeyin ön kısmını veya bir konumun önceliğini ifade eder.

Tıpta ve anatomide, bir vücut parçasının vücudun ön tarafında bulunan kısmını belirtmek için kullanılır. Genel olarak, bir nesnenin, olayın ya da durumun ön kısmı veya daha önce gerçekleşmiş olması gibi zaman ve mekanda öncelik bağlamında kullanılabilir. "Anterior" kelimesinin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu kelime, özellikle konum veya sıralama bağlamında kullanıldığında belirli bir yönelimi veya sıralamayı açıklar.İşte "anterior" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anterior part of the brain is responsible for complex thought processes."

Türkçe: "Beynin ön kısmı karmaşık düşünce süreçlerinden sorumludur."


English: "Damage to the anterior cruciate ligament is a common sports injury."

Türkçe: "Ön çapraz bağın hasar görmesi yaygın bir spor yaralanmasıdır."


English: "The statue faces east, with the anterior side facing the rising sun."

Türkçe: "Heykel doğuya bakar şekilde, ön tarafı yükselen güneşe dönük."


English: "In the meeting, he sat at the anterior end of the table to lead the discussion."

Türkçe: "Toplantıda, tartışmayı yönetmek için masanın ön ucunda oturdu."


English: "The anterior events in the story set the stage for the dramatic conclusion."

Türkçe: "Hikayenin önceki olayları, dramatik sonuç için sahneyi hazırlar."

Yorumlar