Anterograde amnesia ne demek?

"Anterograde amnesia" kelimesi, "ileriye yönelik amnezi" anlamına gelir ve bir kişinin yeni bilgileri hafızasında tutma yeteneğinin kaybını ifade eden bir durumu tanımlar.

Bu durum genellikle travma, beyin hasarı, bazı hastalıklar veya cerrahi müdahaleler sonucu ortaya çıkar. Anterograde amnezi yaşayan kişiler, olayı tetikleyen andan itibaren yeni anılar oluşturmakta güçlük çekerler, ancak genellikle olaydan önceki anılarını korurlar. "Anterograde amnesia" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, belirgin bir nörolojik veya psikolojik durumu tanımlar.İşte "anterograde amnesia" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "After the car accident, he was diagnosed with anterograde amnesia, struggling to remember anything that happened afterward."

Türkçe: "Araba kazasından sonra, ileriye yönelik amnezi teşhisi konuldu ve sonrasında olan her şeyi hatırlamakta zorlandı."


English: "The main symptom of anterograde amnesia is the inability to form new long-term memories."

Türkçe: "İleriye yönelik amnezinin ana semptomu, yeni uzun süreli anılar oluşturamama yeteneğinin kaybıdır."


English: "Patients with anterograde amnesia can often remember their past but not what they ate for breakfast."

Türkçe: "İleriye yönelik amnezi hastaları genellikle geçmişlerini hatırlayabilirler ancak kahvaltıda ne yediklerini hatırlayamazlar."


English: "Treatment for anterograde amnesia focuses on rehabilitation and coping strategies to manage daily life."

Türkçe: "İleriye yönelik amnezi tedavisi, günlük yaşamı yönetmek için rehabilitasyon ve başa çıkma stratejilerine odaklanır."


English: "Research into anterograde amnesia helps scientists understand how memories are formed in the brain."

Türkçe: "İleriye yönelik amnezi üzerine yapılan araştırmalar, bilim insanlarının beyinde anıların nasıl oluşturulduğunu anlamalarına yardımcı olur."

Yorumlar