Anterograde ne demek?

"Anterograde" kelimesi, "ileriye doğru" anlamına gelir ve genellikle zamanla ilgili ilerlemeyi veya bir sürecin, özellikle de hücre içi taşınmanın ya da sinirsel iletimin belirli bir yönünü ifade etmek için kullanılır.

Tıp ve biyoloji alanlarında, bu terim genellikle "anterograde amnezi" (yeni anılar oluşturamama durumu) veya "anterograde taşıma" (hücre içindeki maddelerin bir bölgeden diğerine taşınması) gibi kontekstlerde kullanılır. "Anterograde" kelimesinin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu kelime, doğrudan ileri yönlü hareketi veya ilerlemeyi tanımlayan spesifik bir terimdir.İşte "anterograde" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The patient suffers from anterograde amnesia and cannot form new memories."

Türkçe: "Hasta, anterograd amneziden muzdarip ve yeni anılar oluşturamıyor."


English: "Anterograde transport in neurons is essential for delivering nutrients and signals."

Türkçe: "Nöronlardaki anterograd taşıma, besinlerin ve sinyallerin taşınması için gereklidir."


English: "Following the accident, he experienced anterograde amnesia, affecting his ability to remember daily events."

Türkçe: "Kazadan sonra, günlük olayları hatırlama yeteneğini etkileyen anterograd amnezi yaşadı."


English: "Research on anterograde flow within cells can lead to a better understanding of various diseases."

Türkçe: "Hücreler içindeki anterograd akış üzerine yapılan araştırmalar, çeşitli hastalıkların daha iyi anlaşılmasına yol açabilir."


English: "Medications were developed to address the symptoms of anterograde amnesia."

Türkçe: "Anterograd amnezinin semptomlarını ele almak için ilaçlar geliştirildi."

Yorumlar