Anterolateral ne demek?

"Anterolateral" kelimesi, "ön yan" anlamına gelir ve bir nesnenin veya vücut parçasının hem ön hem de yan kısımlarını ifade eden bir sıfat olarak kullanılır.

Bu terim, genellikle tıp ve anatomide, vücudun belirli bir bölgesinin konumunu daha spesifik bir şekilde tanımlamak için kullanılır. "Anterolateral" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu kelime, özellikle konum veya anatomik yönleri tanımlamak için kullanılan spesifik bir terimdir.İşte "anterolateral" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anterolateral thigh is a common site for intramuscular injections."

Türkçe: "Ön yan uyluk, intramüsküler enjeksiyonlar için yaygın bir bölgedir."


English: "Pain in the anterolateral aspect of the knee can indicate a ligament injury."

Türkçe: "Dizin ön yan yüzeyindeki ağrı, bir bağ yaralanmasını işaret edebilir."


English: "Surgeons made an incision in the anterolateral area of the abdomen to access the appendix."

Türkçe: "Cerrahlar, apendikse ulaşmak için karın bölgesinin ön yan alanında bir kesik yaptılar."


English: "The anterolateral approach is often used in hip replacement surgery."

Türkçe: "Ön yan yaklaşım, genellikle kalça değiştirme ameliyatlarında kullanılır."


English: "He experienced swelling and bruising in the anterolateral part of his lower leg after the fall."

Türkçe: "Düşmeden sonra alt bacağının ön yan kısmında şişlik ve morarma yaşadı."

Yorumlar