Anteversion ne demek?

"Anteversion" kelimesi, "öne eğilme" veya "ön yönlenme" anlamına gelir ve genellikle bir organın veya vücut parçasının, vücudun ön yüzüne doğru normalden daha fazla eğilmiş olma durumunu ifade eder.

Bu terim çoğunlukla tıp ve anatomide kullanılır, özellikle pelvis, uterus (rahim), veya femur (uyluk kemiği) gibi yapıların pozisyonunu tanımlarken. "Anteversion" kelimesinin genel kullanımda bir mecazi anlamı yoktur; bu kelime, belirli bir anatomik pozisyonu tanımlayan spesifik bir terimdir.İşte "anteversion" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The radiologist noted that the uterus displayed a normal degree of anteversion."

Türkçe: "Radyolog, rahmin normal bir derecede öne eğilme gösterdiğini belirtti."


English: "Excessive anteversion of the femur can lead to hip and knee problems."

Türkçe: "Femurun aşırı öne eğilmesi, kalça ve diz problemlerine yol açabilir."


English: "Anteversion in the pelvic region is a common finding in gynecological examinations."

Türkçe: "Pelvik bölgede öne eğilme, jinekolojik muayenelerde sıkça rastlanan bir bulgudur."


English: "The physical therapist explained how anteversion of the hip affects walking patterns."

Türkçe: "Fizyoterapist, kalçanın öne eğilmesinin yürüme kalıplarını nasıl etkilediğini açıkladı."


English: "Treatment for femoral anteversion may include physical therapy and, in severe cases, surgery."

Türkçe: "Femoral öne eğilme tedavisi, fizik tedavi ve şiddetli vakalarda cerrahi içerebilir."

Yorumlar