Anteverted ne demek?

"Anteverted" kelimesi, "öne doğru eğik" veya "ön yönlenmiş" anlamına gelir ve genellikle bir organın veya vücut parçasının, vücudun ön yüzüne doğru normalden daha fazla eğilmiş olduğu durumu ifade eder.

Bu terim çoğunlukla tıp ve anatomide kullanılır ve özellikle uterus (rahim) gibi yapıların pozisyonlarını tanımlarken kullanılır. "Anteverted" kelimesinin genel kullanımda bir mecazi anlamı yoktur; bu kelime, belirli bir anatomik durumu veya pozisyonu tanımlayan spesifik bir terimdir.İşte "anteverted" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The gynecologist stated that an anteverted uterus is a common variation and usually does not cause health issues."

Türkçe: "Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, öne doğru eğik rahmin yaygın bir varyasyon olduğunu ve genellikle sağlık sorunlarına neden olmadığını belirtti."


English: "Her pelvic ultrasound showed that her uterus was anteverted, which is a normal anatomical position."

Türkçe: "Pelvik ultrasonu, rahminin öne doğru eğik olduğunu gösterdi ki bu normal bir anatomik pozisyondur."


English: "An anteverted hip can influence the alignment and function of the lower limb."

Türkçe: "Öne doğru eğik bir kalça, alt uzvun hizalanması ve işlevini etkileyebilir."


English: "Most women have an anteverted uterus, and it typically does not affect fertility."

Türkçe: "Çoğu kadının öne doğru eğik bir rahmi vardır ve bu genellikle doğurganlığı etkilemez."


English: "During the examination, the doctor explained that being anteverted or retroverted is related to the natural orientation of the uterus."

Türkçe: "Muayene sırasında, doktor öne doğru eğik veya geriye doğru eğik olmanın, rahmin doğal yönelimiyle ilgili olduğunu açıkladı."

Yorumlar