Anthelion ne demek?

"Anthelion" kelimesi, "güneşin karşıt noktası" anlamına gelir ve atmosferik optik fenomenlerle ilgili bir terimdir.

Bu terim, genellikle güneşin tam karşısında gökyüzünde görülen, güneş ışığının buz kristalleri tarafından kırılması ve yansıtılması sonucu oluşan parlak bir ışık noktası veya halo (ışık halkası) fenomenini ifade eder. "Anthelion" kelimesinin genel kullanımda bir mecazi anlamı yoktur; bu kelime, doğrudan belirli bir doğa olayını tanımlayan spesifik bir terimdir.


İşte "anthelion" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The photographer captured a stunning image of an anthelion in the winter sky."
Türkçe: "Fotoğrafçı, kış gökyüzünde etkileyici bir anthelion görüntüsü yakaladı."

English: "Observers at high altitudes are more likely to witness an anthelion due to the presence of ice crystals in the atmosphere."
Türkçe: "Atmosferde buz kristallerinin varlığı nedeniyle, yüksek rakımlardaki gözlemciler bir anthelion görmeye daha yatkındır."

English: "The anthelion appeared as a bright spot directly opposite the sun, creating a beautiful natural spectacle."
Türkçe: "Anthelion, güneşin tam karşısında parlak bir nokta olarak belirdi ve güzel bir doğa olayı yarattı."

English: "Meteorologists explain that the anthelion phenomenon occurs under specific atmospheric conditions."
Türkçe: "Meteorologlar, anthelion fenomeninin belirli atmosferik koşullar altında meydana geldiğini açıklar."

English: "The appearance of an anthelion is often associated with the formation of sundogs, another atmospheric optical phenomenon."
Türkçe: "Bir anthelion'un görünümü, sıklıkla başka bir atmosferik optik fenomen olan güneş köpeklerinin oluşumuyla ilişkilendirilir."

Yorumlar