Anthem ne demek?

"Anthem" kelimesi, "marş" anlamına gelir ve genellikle bir ulusun, kuruluşun veya grubun kimliğini ve değerlerini simgeleyen, genellikle coşkulu ve ilham verici bir müzik parçasını ifade eder.

Bu terim, ulusal marşlar gibi resmi durumlar için kullanılabileceği gibi, spor takımları, okullar veya diğer topluluklar için özel olarak bestelenmiş şarkıları da kapsayabilir. "Anthem" kelimesinin mecazi kullanımı, bir kişi veya grup için özel anlamı olan veya bir dönemi, hareketi veya duyguyu simgeleyen şarkıları tanımlamak için de genişletilebilir.


İşte "anthem" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The national anthem was played at the beginning of the ceremony."
Türkçe: "Ulusal marş, törenin başında çalındı."

English: "That song has become an anthem for peace activists around the world."
Türkçe: "Bu şarkı, dünya çapında barış aktivistleri için bir marş haline geldi."

English: "Every morning, the school anthem is sung by all the students in the assembly."
Türkçe: "Her sabah, okul marşı, toplantıdaki tüm öğrenciler tarafından söylenir."

English: "The crowd sang the team's anthem loudly, showing their support."
Türkçe: "Kalabalık, takımın marşını yüksek sesle söyleyerek desteklerini gösterdi."

English: "This anthem of the civil rights movement is still powerful and relevant today."
Türkçe: "Bu sivil haklar hareketi marşı, bugün hala güçlü ve alakalı."

Yorumlar