Anthemic ne demek?

"Anthemic" kelimesi, "marş niteliğinde" veya "marş gibi" anlamına gelir ve genellikle güçlü, etkileyici ve coşkulu bir şekilde insanları birleştiren veya belirli bir duyguyu, ideali veya kimliği güçlü bir şekilde ifade eden müzik veya şarkılar için kullanılır.

Bu terim, bir şarkının veya müzik parçasının, dinleyiciler üzerinde derin bir etki bırakacak şekilde ilham verici ve yükseltici olduğunu belirtmek için kullanılır. "Anthemic" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu kelime, bir eserin tarzını veya etkisini tanımlayan spesifik bir sıfattır.


İşte "anthemic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The band's new song has an anthemic quality that resonates with fans."
Türkçe: "Grubun yeni şarkısı, hayranlarla yankılanan bir marş niteliğine sahip."

English: "Their anthemic chorus inspired the audience, leaving a lasting impression."
Türkçe: "Marş gibi nakaratları izleyicileri ilhamladı ve kalıcı bir izlenim bıraktı."

English: "The festival was filled with anthemic songs that everyone sang along to."
Türkçe: "Festival, herkesin birlikte söylediği marş niteliğinde şarkılarla doluydu."

English: "This anthemic track has become the unofficial anthem for the movement."
Türkçe: "Bu marş niteliğindeki parça, hareketin resmi olmayan marşı haline geldi."

English: "Their music is known for its anthemic melodies that evoke strong emotions."
Türkçe: "Müzikleri, güçlü duygular uyandıran marş gibi melodileriyle bilinir."

Yorumlar