Anther ne demek?

"Anther" kelimesi, "erkek organı" veya "çiçek tozu kesesi" anlamına gelir ve bir çiçeğin erkek üreme organlarının bir parçası olan ve çiçek tozunu (polen) üreten yapıyı ifade eder.

Anther, stamenin (taç yaprağının erkek kısmı) ucunda bulunur ve polenin dişi organlara (stigma) taşınmasını sağlar, bu da döllenmeyi ve sonrasında tohum ve meyve oluşumunu mümkün kılar. "Anther" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu kelime, botanikte belirli bir çiçek yapısını tanımlayan spesifik bir terimdir.


İşte "anther" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anther contains microsporangia where pollen grains are produced."
Türkçe: "Erkek organı, polen tanelerinin üretildiği mikrosporangiaları içerir."

English: "During pollination, the anther releases pollen that is carried to the stigma."
Türkçe: "Tozlaşma sırasında, çiçek tozu kesesi poleni salar ve bu polen dişi organa taşınır."

English: "Bees collect pollen from the anther, aiding in the plant's reproduction process."
Türkçe: "Arılar, çiçeğin üreme sürecine yardımcı olarak erkek organdan polen toplar."

English: "The anther is attached to a filament, together forming the stamen of the flower."
Türkçe: "Erkek organı, bir filamentle bağlıdır ve birlikte çiçeğin taç yaprağını oluşturur."

English: "Observing the anther under a microscope reveals the intricate structures of pollen grains."
Türkçe: "Erkek organını mikroskop altında gözlemlemek, polen tanelerinin karmaşık yapılarını ortaya çıkarır."

Yorumlar