Anthesis ne demek?

"Anthesis" kelimesi, "çiçek açma" veya "çiçeklenme" anlamına gelir ve bir çiçeğin açıp tam olarak geliştiği dönemi ifade eder.

Bu terim, botanikte bir bitkinin yaşam döngüsündeki önemli bir evreyi tanımlar ve genellikle çiçeğin polen üretmeye başladığı ve döllenmeye hazır hale geldiği zamanı kapsar. "Anthesis" kelimesinin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu kelime, doğrudan bitkilerin çiçek açma sürecini tanımlayan spesifik bir terimdir.İşte "anthesis" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The garden was full of color during anthesis, attracting bees and butterflies."

Türkçe: "Çiçek açma döneminde bahçe, arıları ve kelebekleri çeken renklerle doluydu."


English: "Anthesis is a critical phase for pollination and the reproduction of plants."

Türkçe: "Çiçeklenme, tozlaşma ve bitkilerin üremesi için kritik bir evredir."


English: "The duration of anthesis varies among different plant species."

Türkçe: "Çiçek açma süresi, farklı bitki türleri arasında değişiklik gösterir."


English: "Observing anthesis can provide valuable information for botanists studying plant biology."

Türkçe: "Çiçek açmayı gözlemlemek, bitki biyolojisi üzerine çalışan botanikçiler için değerli bilgiler sağlayabilir."


English: "Farmers monitor the anthesis stage closely to predict the best time for harvesting crops."

Türkçe: "Çiftçiler, mahsulleri hasat etmek için en iyi zamanı tahmin etmek amacıyla çiçeklenme evresini yakından takip eder."

Yorumlar