Anthologist ne demek?

"Anthologist" kelimesi, "antoloji yazarı" veya "antoloji derleyicisi" anlamına gelir ve çeşitli kaynaklardan seçilmiş edebi eserleri, şiirleri, kısa hikayeleri veya makaleleri bir araya getirerek antoloji hazırlayan kişiyi ifade eder.

Bu terim, bir edebi tür, dönem, tema veya yazar üzerine odaklanan eser koleksiyonlarını derleme ve düzenleme işiyle uğraşan kişiler için kullanılır. "Anthologist" kelimesinin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu kelime, belirli bir profesyonel veya edebi faaliyeti tanımlayan spesifik bir terimdir.İşte "anthologist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anthologist spent years compiling a comprehensive anthology of modern poetry."

Türkçe: "Antoloji yazarı, modern şiirin kapsamlı bir antolojisini derlemek için yıllar harcadı."


English: "An experienced anthologist knows how to select pieces that resonate with the theme of the collection."

Türkçe: "Deneyimli bir antoloji derleyicisi, koleksiyonun temasıyla yankılanan parçaları nasıl seçeceğini bilir."


English: "The anthologist included works from both well-known and emerging writers in the anthology."

Türkçe: "Antoloji derleyicisi, antolojide hem tanınmış hem de yeni yazarların eserlerini dahil etti."


English: "Collaborating with an anthologist can offer writers a chance to reach new audiences."

Türkçe: "Bir antoloji yazarıyla işbirliği yapmak, yazarlara yeni kitlelere ulaşma şansı sunabilir."


English: "The role of an anthologist is not only to gather texts but also to give context and coherence to the collection."

Türkçe: "Bir antoloji derleyicisinin rolü, sadece metinleri toplamak değil, aynı zamanda koleksiyona bağlam ve tutarlılık kazandırmaktır."

Yorumlar