Anthracite ne demek?

"Anthracite" kelimesi, "taş kömürü" anlamına gelir ve karbon içeriği çok yüksek olan sert, parlak, yüksek enerji değerine sahip bir kömür türünü ifade eder.

Taş kömürü, kömürün en kaliteli formu olarak kabul edilir ve düşük kükürt içeriği nedeniyle çevre açısından diğer kömür türlerine göre daha temiz bir yakıt seçeneği olarak değerlendirilir. "Anthracite" kelimesinin genel kullanımda bir mecazi anlamı yoktur; bu kelime, belirli bir maden kaynağını tanımlayan spesifik bir terimdir.İşte "anthracite" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anthracite is known for its high heating value and is used in domestic heating systems."

Türkçe: "Taş kömürü, yüksek ısı değeri ile bilinir ve evsel ısıtma sistemlerinde kullanılır."


English: "The region is rich in anthracite coal, which has historically powered local industries."

Türkçe: "Bölge, tarihsel olarak yerel endüstrileri güçlendiren taş kömürü açısından zengindir."


English: "Anthracite burns cleaner than other types of coal, producing less pollution."

Türkçe: "Taş kömürü, diğer kömür türlerine göre daha temiz yanar ve daha az kirlilik üretir."


English: "The transition from wood to anthracite was an important step in the development of industrial energy sources."

Türkçe: "Odundan taş kömürüne geçiş, endüstriyel enerji kaynaklarının gelişiminde önemli bir adımdı."


English: "Mining for anthracite has declined over the years due to environmental concerns and the rise of alternative energy sources."

Türkçe: "Çevresel endişeler ve alternatif enerji kaynaklarının yükselişi nedeniyle taş kömürü madenciliği yıllar içinde azalmıştır."

Yorumlar