Anthracnose ne demek?

"Anthracnose" kelimesi, "antraknoz" anlamına gelir ve bitkilerde görülen bir mantar hastalığını ifade eder. Bu hastalık, yapraklarda, dallarda ve meyvelerde koyu renkli lekelerin oluşumuna neden olur.

Antraknoz, özellikle ıslak ve nemli hava koşullarında yayılır ve birçok bitki türünü etkileyebilir. Hastalık, tarım ve bahçecilikte önemli zararlara yol açabilir. "Anthracnose" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu kelime, belirli bir bitki hastalığını tanımlayan spesifik bir terimdir.


İşte "anthracnose" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The gardener noticed the early signs of anthracnose on the rose leaves."
Türkçe: "Bahçıvan, gül yapraklarında antraknozun erken belirtilerini fark etti."

English: "Effective treatment of anthracnose involves removing infected parts and applying fungicides."
Türkçe: "Antraknozun etkili tedavisi, enfekte bölümlerin çıkarılmasını ve fungisitlerin uygulanmasını içerir."

English: "Anthracnose can severely affect the yield and quality of fruits like strawberries and grapes."
Türkçe: "Antraknoz, çilek ve üzüm gibi meyvelerin verimini ve kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir."

English: "Preventing anthracnose requires good air circulation around the plants and avoiding overhead watering."
Türkçe: "Antraknozu önlemek, bitkiler etrafında iyi hava dolaşımı sağlamayı ve üstten sulamadan kaçınmayı gerektirir."

English: "Anthracnose is more prevalent in regions with high humidity and frequent rain."
Türkçe: "Antraknoz, yüksek nem ve sık yağışın olduğu bölgelerde daha yaygındır."

Yorumlar