Anthrax ne demek?

"Anthrax" kelimesi, "şarbon" anlamına gelir ve Bacillus anthracis bakterisinin neden olduğu, hem insanlarda hem de hayvanlarda görülebilen ciddi bir enfeksiyon hastalığını ifade eder.

Şarbon, genellikle enfekte hayvanların dokularıyla temas yoluyla bulaşır ve cilt, solunum sistemi veya sindirim sistemi yoluyla insanlara geçebilir. Ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme neden olabilir. "Anthrax" kelimesinin genel kullanımda bir mecazi anlamı yoktur; bu kelime, belirli bir tıbbi durumu tanımlayan spesifik bir terimdir.


İşte "anthrax" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Farmers vaccinated their livestock to protect them against anthrax."
Türkçe: "Çiftçiler, hayvanlarını şarbona karşı korumak için aşıladı."

English: "The outbreak of anthrax in the region caused concern among public health officials."
Türkçe: "Bölgedeki şarbon salgını, halk sağlığı yetkilileri arasında endişe yarattı."

English: "Anthrax spores can survive in the soil for many years, posing a risk to both animals and humans."
Türkçe: "Şarbon sporları, toprakta birçok yıl hayatta kalabilir ve hem hayvanlar hem de insanlar için bir risk oluşturabilir."

English: "Early detection and treatment of anthrax are crucial to prevent serious complications."
Türkçe: "Şarbonun erken tespiti ve tedavisi, ciddi komplikasyonları önlemek için hayati öneme sahiptir."

English: "The use of anthrax as a biological weapon is a major concern for global security."
Türkçe: "Şarbonun biyolojik bir silah olarak kullanılması, küresel güvenlik için büyük bir endişe kaynağıdır."

Yorumlar