Anthropic ne demek?

"Anthropic" kelimesi, "insana özgü" veya "insan kaynaklı" anlamına gelir ve genellikle insan etkisi veya insanın varlığına atıfta bulunan olaylar, etkiler veya süreçler için kullanılır.

Bu terim, özellikle çevre bilimleri, astronomi (antropik ilke gibi) ve felsefede, insan faaliyetlerinin doğal dünya üzerindeki etkisini veya evrenin insan yaşamını destekleyecek şekilde nasıl yapılandırıldığını tartışırken kullanılır. "Anthropic" kelimesi, insan etkisinin doğa ve evren üzerindeki geniş etkilerini vurgulamak için kullanıldığında mecazi bir anlam taşıyabilir.İşte "anthropic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anthropic principle suggests that the universe is finely tuned to support human life."

Türkçe: "Antropik ilke, evrenin insan yaşamını destekleyecek şekilde ince ayarlanmış olduğunu öne sürer."


English: "Anthropic activities have significantly altered the planet's climate system."

Türkçe: "İnsana özgü faaliyetler, gezegenin iklim sistemini önemli ölçüde değiştirdi."


English: "Researchers are studying the anthropic impact on biodiversity loss."

Türkçe: "Araştırmacılar, biyoçeşitlilik kaybı üzerindeki insan kaynaklı etkiyi inceliyor."


English: "The concept of anthropic causation is important in understanding environmental degradation."

Türkçe: "Çevresel bozulmanın anlaşılmasında insan kaynaklı neden olma kavramı önemlidir."


English: "Anthropic factors are considered in the design of sustainable cities to reduce environmental impact."

Türkçe: "Çevresel etkiyi azaltmak için sürdürülebilir şehirlerin tasarımında insan kaynaklı faktörler dikkate alınır."

Yorumlar