Anthropo- ne demek?

"Anthropo-" öneki, "insan" anlamına gelir ve genellikle insanla ilgili, insana özgü ya da insan tarafından yapılmış anlamlarını taşıyan kelimeleri oluşturmak için kullanılır.

Bu önek, özellikle bilim, sosyal bilimler ve felsefe alanlarında, insanla ilgili konseptleri tanımlamak için kullanılan terimlerde yer alır. "Anthropo-" önekinin mecazi bir anlamı yoktur; bu önek, belirli bir konseptin insan merkezli yönlerini vurgulayan spesifik terimler oluşturmak için kullanılır.İşte "anthropo-" öneki içeren kelimelerle ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anthropology is the study of human societies and cultures and their development."

Türkçe: "Antropoloji, insan toplumlarının ve kültürlerinin ve bunların gelişiminin incelenmesidir."


English: "Anthropocentric views prioritize human needs and interests in environmental discussions."

Türkçe: "Antroposentrik görüşler, çevresel tartışmalarda insan ihtiyaçlarını ve çıkarlarını önceliklendirir."


English: "Anthropogenic climate change refers to global warming caused by human activities."

Türkçe: "Antropojenik iklim değişikliği, insan faaliyetleri tarafından neden olunan küresel ısınmayı ifade eder."


English: "The museum's exhibit on anthropomorphism explores how humans attribute human characteristics to animals and objects."

Türkçe: "Müzenin antropomorfizm sergisi, insanların hayvanlara ve nesnelere insan özellikleri atfetme şekillerini keşfeder."


English: "Anthropometry is the scientific study of the measurements and proportions of the human body."

Türkçe: "Antropometri, insan vücudunun ölçümleri ve oranlarının bilimsel çalışmasıdır."

Yorumlar