Anthropocene ne demek?

"Anthropocene" kelimesi, "Antroposen" anlamına gelir ve insan etkinliklerinin Dünya'nın jeolojisini ve ekosistemlerini belirgin bir şekilde etkilediği ve bu etkilerin jeolojik kayıtlarda kalıcı izler bıraktığı çağa işaret eden bir terimdir.

Bu dönem, özellikle Sanayi Devrimi'nden itibaren insan faaliyetlerinin atmosfer, iklim, topraklar ve biyosfer üzerindeki derin etkilerine odaklanır. Antroposen, mecazi bir anlam taşımasa da, insanın gezegen üzerindeki baskın etkisini ve bu etkinin sorumluluklarını vurgulayan bir kavramdır.İşte "Anthropocene" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Many scientists agree that we are living in the Anthropocene, a new geological epoch defined by human impact on Earth."

Türkçe: "Birçok bilim insanı, insanın Dünya üzerindeki etkisiyle tanımlanan yeni bir jeolojik çağ olan Antroposen'de yaşadığımız konusunda hemfikirdir."


English: "The concept of the Anthropocene emphasizes the urgency of addressing environmental issues caused by human activities."

Türkçe: "Antroposen kavramı, insan faaliyetleri tarafından neden olunan çevresel sorunların aciliyetini vurgular."


English: "Evidence of the Anthropocene includes significant increases in atmospheric CO2 levels and global temperatures."

Türkçe: "Antroposen'e dair kanıtlar, atmosferdeki CO2 seviyelerinde ve küresel sıcaklıklarda önemli artışları içerir."


English: "The Anthropocene has sparked a debate about how humans can live sustainably on Earth."

Türkçe: "Antroposen, insanların Dünya'da nasıl sürdürülebilir bir şekilde yaşayabileceği konusunda bir tartışma başlattı."


English: "Recognizing the start of the Anthropocene is challenging due to the gradual accumulation of human impacts over time."

Türkçe: "Zaman içinde insan etkilerinin kademeli birikimi nedeniyle Antroposen'in başlangıcını tanımak zordur."

Yorumlar