Anthropogenic ne demek?

"Anthropogenic" kelimesi, "insan kaynaklı" veya "insan etkisiyle oluşan" anlamına gelir ve doğal olmayan, insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan süreçleri, olayları veya durumları ifade eder.

Bu terim, özellikle çevre bilimi, iklim değişikliği ve ekoloji alanlarında kullanılır ve genellikle insanların çevre üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulamak için kullanılır. "Anthropogenic" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu kelime, doğrudan insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini belirten spesifik bir durumu tanımlar.İşte "anthropogenic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anthropogenic climate change is a result of greenhouse gas emissions from industrial activities."

Türkçe: "İnsan kaynaklı iklim değişikliği, endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının bir sonucudur."


English: "The river's pollution was largely anthropogenic, due to waste discharge from factories."

Türkçe: "Nehrin kirliliği büyük ölçüde insan kaynaklıydı, fabrikalardan atık boşaltılmasından kaynaklanıyordu."


English: "Measures are being taken to reduce the anthropogenic impact on the coral reefs."

Türkçe: "Mercan resifleri üzerindeki insan kaynaklı etkiyi azaltmak için önlemler alınıyor."


English: "Scientists study anthropogenic factors contributing to the extinction of certain species."

Türkçe: "Bilim insanları, belirli türlerin yok olmasına katkıda bulunan insan kaynaklı faktörleri inceler."


English: "The landscape has undergone significant changes due to anthropogenic alterations."

Türkçe: "Manzara, insan etkisiyle yapılan değişiklikler nedeniyle önemli değişiklikler geçirdi."

Yorumlar