Anthropoid ne demek?

"Anthropoid" kelimesi, "insansı" anlamına gelir ve insanlara benzer özellikler gösteren primatları (örneğin, şempanzeler, goriller ve orangutanlar gibi büyük maymunlar) veya insanımsı özelliklere sahip herhangi bir şeyi ifade eder.

Bu terim, biyoloji ve antropoloji alanlarında sıklıkla kullanılır ve genellikle insan formuna veya davranışlarına benzerlik gösteren canlıları tanımlamak için kullanılır. "Anthropoid" kelimesinin genellikle mecazi bir anlamı yoktur; ancak, insan benzeri görünüm veya davranışları olan nesneler veya kavramlar için mecazi olarak kullanılabilir.İşte "anthropoid" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anthropoid apes share many genetic and behavioral similarities with humans."

Türkçe: "İnsansı maymunlar, insanlarla birçok genetik ve davranışsal benzerlik paylaşır."


English: "The study of anthropoid primates is crucial for understanding human evolution."

Türkçe: "İnsansı primatların incelenmesi, insan evrimini anlamak için hayati öneme sahiptir."


English: "Anthropoid features can be observed in the fossil records of early human ancestors."

Türkçe: "İnsansı özellikler, erken insan atalarının fosil kayıtlarında gözlemlenebilir."


English: "Researchers found an anthropoid skeleton that dates back millions of years."

Türkçe: "Araştırmacılar, milyonlarca yıl öncesine tarihlenen bir insansı iskelet buldular."


English: "The anthropoid habitat is threatened by deforestation and human encroachment."

Türkçe: "İnsansıların yaşam alanı, ormansızlaşma ve insanların yayılması nedeniyle tehdit altındadır."

Yorumlar