Anthropologist ne demek?

"Anthropologist" kelimesi, "antropolog" anlamına gelir ve insan topluluklarının, kültürlerinin, davranışlarının, fiziksel özelliklerinin ve evrimsel geçmişlerinin incelenmesiyle ilgilenen bir bilim insanını ifade eder.

Antropologlar, insanlığın biyolojik ve kültürel yönlerini kapsayan geniş bir alanda çalışır ve saha araştırmaları yaparak, farklı topluluklar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları analiz eder. "Anthropologist" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu kelime, belirli bir mesleği veya akademik disiplini tanımlayan spesifik bir terimdir.İşte "anthropologist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anthropologist spent years living with the tribe to understand their customs and social structure."

Türkçe: "Antropolog, kabileyi anlamak için onlarla birlikte yaşamak için yıllar harcadı."


English: "An anthropologist can offer unique insights into the cultural practices of ancient civilizations."

Türkçe: "Bir antropolog, antik uygarlıkların kültürel pratikleri hakkında benzersiz içgörüler sunabilir."


English: "The book written by the anthropologist provides a comprehensive study of language evolution."

Türkçe: "Antropolog tarafından yazılan kitap, dil evriminin kapsamlı bir çalışmasını sağlar."


English: "As an anthropologist, she is particularly interested in the rituals and belief systems of different cultures."

Türkçe: "Bir antropolog olarak, özellikle farklı kültürlerin ritüel ve inanç sistemlerine ilgi duyar."


English: "The anthropologist's research on kinship patterns has contributed significantly to the field."

Türkçe: "Antropoloğun akrabalık modelleri üzerine yaptığı araştırma, alana önemli katkılarda bulunmuştur."

Yorumlar