Anthropology ne demek?

"Anthropology" kelimesi, "antropoloji" anlamına gelir ve insan topluluklarının, kültürlerinin, davranışlarının, fiziksel özelliklerinin ve evrimsel geçmişlerinin bilimsel incelemesiyle ilgilenen bir akademik disiplini ifade eder.

Antropoloji, kültürel antropoloji, sosyal antropoloji, fiziksel veya biyolojik antropoloji ve arkeoloji olmak üzere çeşitli alt dallara ayrılır. Bu disiplin, insanın doğasını ve insanlığın çeşitliliğini anlamak için geniş bir perspektif sunar. "Anthropology" kelimesinin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu kelime, insanı ve insan topluluklarını çeşitli yönleriyle inceleyen bir bilim dalını tanımlar.İşte "anthropology" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anthropology seeks to understand the universal aspects of human life across different cultures."

Türkçe: "Antropoloji, farklı kültürler arasında insan yaşamının evrensel yönlerini anlamayı amaçlar."


English: "The field of anthropology is divided into several branches, including cultural, archaeological, and biological anthropology."

Türkçe: "Antropoloji alanı, kültürel, arkeolojik ve biyolojik antropoloji dahil olmak üzere birkaç dalda ayrılmıştır."


English: "Studying anthropology provides insights into how societies have evolved and interacted with each other over time."

Türkçe: "Antropolojiyi incelemek, toplumların zaman içinde nasıl evrimleştiği ve birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğu hakkında içgörüler sağlar."


English: "Anthropologists use ethnographic methods to collect data on human behavior and cultural practices."

Türkçe: "Antropologlar, insan davranışı ve kültürel uygulamalar hakkında veri toplamak için etnografik yöntemler kullanır."


English: "The anthropology of religion explores the role and function of religion in different societies."

Türkçe: "Din antropolojisi, farklı toplumlarda dinin rolünü ve işlevini araştırır."

Yorumlar