Anthropomorphism ne demek?

"Anthropomorphism" kelimesi, "insansılaştırma" anlamına gelir ve insan özellikleri, duyguları veya davranışları gibi insana özgü niteliklerin hayvanlara, nesnelere, tanrılara veya kavramlara atfedilmesi sürecini ifade eder.

Bu terim, edebiyat, sanat, mitoloji ve din gibi çeşitli alanlarda kullanılır. İnsansılaştırma, hayvan karakterlerin konuştuğu çocuk kitaplarından veya filmlerden, tanrıların insan formunda tasvir edildiği mitolojik hikayelere kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkar. "Anthropomorphism" kelimesinin genellikle mecazi bir anlamı yoktur; bu kelime, belirli bir düşünce veya tasvir biçimini tanımlar.İşte "anthropomorphism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The use of anthropomorphism in children's books helps young readers connect with the characters on an emotional level."

Türkçe: "Çocuk kitaplarında insansılaştırmanın kullanılması, genç okuyucuların karakterlerle duygusal bir düzeyde bağ kurmasına yardımcı olur."


English: "Anthropomorphism has been a common technique in storytelling to give life to animals and objects."

Türkçe: "İnsansılaştırma, hayvanlara ve nesnelere hayat vermek için hikaye anlatımında yaygın bir teknik olmuştur."


English: "Many myths and religions feature anthropomorphism, where gods are depicted with human forms and attributes."

Türkçe: "Birçok mit ve din, tanrıların insan formları ve nitelikleriyle tasvir edildiği insansılaştırmayı içerir."


English: "The anthropomorphism in the animation makes the animal characters relatable and memorable."

Türkçe: "Animasyondaki insansılaştırma, hayvan karakterleriyle ilgili ve unutulmaz kılar."


English: "Environmental messages are often conveyed through anthropomorphism, attributing human-like emotions to nature."

Türkçe: "Çevresel mesajlar genellikle insansılaştırma yoluyla iletilir, doğaya insan benzeri duygular atfedilir."

Yorumlar