Anthropomorphize ne demek?

"Anthropomorphize" kelimesi, "insansılaştırmak" anlamına gelir ve insan özellikleri, duyguları veya davranışları gibi insana özgü niteliklerin hayvanlara, nesnelere, tanrılara veya kavramlara atfedilmesi sürecini ifade eder.

Bu eylem, genellikle edebiyat, sanat, animasyon ve mitoloji gibi alanlarda kullanılır. İnsansılaştırma, karakterlere veya nesnelere daha fazla duygusal derinlik ve anlam katmanın bir yolu olarak görülebilir. "Anthropomorphize" kelimesinin kendisi mecazi bir anlam taşımaz; ancak, kullanımı bazen mecazi bir etki yaratabilir, özellikle doğa veya teknolojik araçlar gibi insana özgü olmayan şeylere insan duyguları veya özellikleri atfetmek söz konusu olduğunda.


İşte "anthropomorphize" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "People often anthropomorphize their pets by attributing human emotions to them."
Türkçe: "İnsanlar genellikle evcil hayvanlarına insan duyguları atfederek onları insansılaştırır."

English: "The author used to anthropomorphize the forest animals in her stories, making them speak and act like humans."
Türkçe: "Yazar, hikayelerinde orman hayvanlarını insansılaştırmak için kullanırdı, onları insanlar gibi konuşturup hareket ettirirdi."

English: "Children's animated movies commonly anthropomorphize animals to create relatable characters."
Türkçe: "Çocukların animasyon filmleri genellikle karakterleri ilişkilendirebilir hale getirmek için hayvanları insansılaştırır."

English: "To anthropomorphize the moon by giving it a smiling face can make a night sky scene more engaging in illustrations."
Türkçe: "Aya gülümseyen bir yüz vererek onu insansılaştırmak, illüstrasyonlarda bir gece gökyüzü sahnesini daha çekici hale getirebilir."

English: "Some environmental campaigns anthropomorphize trees and rivers to highlight their importance and the need for protection."
Türkçe: "Bazı çevresel kampanyalar, önemini ve korunma ihtiyacını vurgulamak için ağaçları ve nehirleri insansılaştırır."

Yorumlar