Anti-abortion ne demek?

"Anti-abortion" kelimesi, "kürtaja karşı" anlamına gelir ve kürtajın yasaklanması veya sınırlandırılması yönünde görüş belirten veya bu yönde eylemlerde bulunan kişileri, grupları veya politikaları ifade eder.

Bu terim, genellikle kürtaj konusundaki sosyal ve politik tartışmaların bir parçası olarak kullanılır ve kürtajın etik, dini veya ahlaki temellere dayanarak karşı çıkılması gerektiğini savunan görüşleri tanımlar. "Anti-abortion" teriminin kendisi mecazi bir anlam taşımaz; ancak, bu konu üzerine yapılan tartışmalar çoğu zaman derin kişisel inançlar ve toplumsal değerlerle ilgilidir.İşte "anti-abortion" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-abortion rally attracted thousands of participants who marched to express their opposition to abortion rights."

Türkçe: "Kürtaja karşı miting, kürtaj haklarına karşı çıkışlarını ifade etmek için yürüyen binlerce katılımcıyı çekti."


English: "Anti-abortion laws in some states have led to significant debates about women's rights and reproductive health."

Türkçe: "Bazı eyaletlerdeki kürtaja karşı yasalar, kadın hakları ve üreme sağlığı hakkında önemli tartışmalara yol açtı."


English: "Many anti-abortion activists argue that life begins at conception and must be protected from that point onwards."

Türkçe: "Birçok kürtaja karşı aktivist, hayatın döllenme anında başladığını ve bu noktadan itibaren korunması gerektiğini savunur."


English: "The anti-abortion movement has been a significant force in shaping reproductive policy in several countries."

Türkçe: "Kürtaja karşı hareket, birkaç ülkede üreme politikasının şekillenmesinde önemli bir güç olmuştur."


English: "She wrote an article explaining her anti-abortion stance based on her personal beliefs and ethical considerations."

Türkçe: "Kişisel inançları ve etik düşüncelere dayanarak kürtaja karşı tutumunu açıklayan bir makale yazdı."

Yorumlar