Anti-AIDS ne demek?

"Anti-AIDS" kelimesi, "AIDS karşıtı" anlamına gelir ve AIDS'e (Edinilmiş İmmün Yetmezlik Sendromu) karşı mücadele etmek için kullanılan tedavileri, ilaçları veya önlemleri ifade eder.

Bu terim, AIDS'in neden olduğu HIV virüsüne karşı geliştirilen stratejileri, kampanyaları ve tedavi yöntemlerini kapsar. "Anti-AIDS" konsepti, genellikle HIV/AIDS'in yayılmasını önlemeye, bu hastalıkla yaşayan insanların tedavi edilmesine ve bu konuda farkındalık yaratmaya yönelik çabaları içerir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan HIV/AIDS'e karşı alınan tedbirleri ve çabaları tanımlar.İşte "anti-AIDS" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government launched an anti-AIDS campaign to educate the public about prevention methods."

Türkçe: "Hükümet, önleme yöntemleri hakkında halkı bilgilendirmek için bir AIDS karşıtı kampanya başlattı."


English: "Anti-AIDS medications have improved significantly, allowing those infected with HIV to live longer and healthier lives."

Türkçe: "AIDS karşıtı ilaçlar önemli ölçüde gelişti, HIV ile enfekte olanların daha uzun ve sağlıklı yaşamlar sürmelerini sağladı."


English: "The non-profit organization focuses on providing anti-AIDS support to communities in need."

Türkçe: "Kâr amacı gütmeyen organizasyon, ihtiyacı olan topluluklara AIDS karşıtı destek sağlamaya odaklanıyor."


English: "Researchers are working tirelessly to develop new anti-AIDS therapies that can more effectively combat the virus."

Türkçe: "Araştırmacılar, virüsle daha etkili mücadele edebilecek yeni AIDS karşıtı terapiler geliştirmek için yorulmadan çalışıyorlar."


English: "Public health initiatives include distributing free condoms as part of an anti-AIDS prevention strategy."

Türkçe: "Halk sağlığı girişimleri, bir AIDS karşıtı önleme stratejisinin bir parçası olarak ücretsiz prezervatif dağıtmayı içerir."

Yorumlar