Anti-alien ne demek?

"Anti-alien" kelimesi, "yabancı karşıtı" anlamına gelir ve genellikle bir ülkenin vatandaşı olmayan kişilere karşı olumsuz tutumları, politikaları veya davranışları ifade eder.

Bu terim, göçmenlere, mültecilere veya belirli bir ulustan gelen insanlara karşı ayrımcılığı, önyargıyı veya düşmanlığı belirtmek için kullanılır. "Anti-alien" ifadesi, sosyal, politik ve hukuki bağlamlarda, yabancılara karşı koruyucu veya kısıtlayıcı önlemleri savunan veya uygulayan yaklaşımları tanımlamak için kullanılabilir. Bu terimin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan yabancı uyruklu kişilere yönelik negatif tutumları veya politikaları tanımlar.İşte "anti-alien" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The new legislation was criticized for being anti-alien, as it imposed strict restrictions on immigrants."

Türkçe: "Yeni yasa, göçmenlere sıkı kısıtlamalar getirdiği için yabancı karşıtı olduğu gerekçesiyle eleştirildi."


English: "Anti-alien sentiment has been rising in the community, leading to increased tensions between locals and foreigners."

Türkçe: "Toplulukta yabancı karşıtı duyarlılık artmaktadır, bu da yerliler ve yabancılar arasında artan gerilimlere yol açmaktadır."


English: "The political party's anti-alien policies have sparked debate about national identity and inclusivity."

Türkçe: "Siyasi partinin yabancı karşıtı politikaları, ulusal kimlik ve kapsayıcılık hakkında tartışma başlattı."


English: "Activists are campaigning against the anti-alien measures that discriminate against asylum seekers."

Türkçe: "Aktivistler, sığınmacılara karşı ayrımcılık yapan yabancı karşıtı önlemlere karşı kampanya yürütüyorlar."


English: "The increase in anti-alien rhetoric has concerned human rights organizations worldwide."

Türkçe: "Yabancı karşıtı söylemin artması, dünya genelinde insan hakları örgütlerini endişelendirmiştir."

Yorumlar