Anti-American ne demek?

"Anti-American" kelimesi, "Amerikan karşıtı" anlamına gelir ve Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan hükümeti, Amerikan politikaları veya genel olarak Amerikan kültürü ve değerlerine karşı olumsuz tutumları veya düşmanlığı ifade eder.

Bu terim, siyasi, sosyal veya kültürel bağlamlarda Amerika'ya veya Amerikan politikalarına karşı olan eleştirileri, protestoları veya düşmanlıkları tanımlamak için kullanılır. "Anti-American" ifadesinin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu ifade, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı belirli bir tutumu veya pozisyonu doğrudan tanımlar.İşte "anti-American" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The protest was seen as an expression of anti-American sentiment in the region."

Türkçe: "Protesto, bölgedeki Amerikan karşıtı duyarlılığın bir ifadesi olarak görüldü."


English: "Some countries have witnessed a rise in anti-American demonstrations in response to foreign policy decisions."

Türkçe: "Bazı ülkeler, dış politika kararlarına yanıt olarak Amerikan karşıtı gösterilerde bir artış gördü."


English: "The filmmaker's latest work is a critique of American imperialism, reflecting his anti-American views."

Türkçe: "Film yapımcısının son çalışması, Amerikan emperyalizmini eleştiren ve onun Amerikan karşıtı görüşlerini yansıtan bir çalışmadır."


English: "Anti-American rhetoric has been used by some political leaders to rally support among their constituents."

Türkçe: "Bazı siyasi liderler, seçmenleri arasında destek toplamak için Amerikan karşıtı söylemleri kullanmıştır."


English: "Historically, anti-American movements have sometimes been fueled by perceived injustices in international relations."

Türkçe: "Tarihsel olarak, Amerikan karşıtı hareketler bazen uluslararası ilişkilerde algılanan adaletsizlikler tarafından körüklenmiştir."

Yorumlar