Anti-apartheid ne demek?

"Anti-apartheid" kelimesi, "apartheid karşıtı" anlamına gelir ve Güney Afrika'da ırk ayrımı politikalarına ve uygulamalarına karşı çıkan hareketleri, politikaları veya bireyleri ifade eder.

Apartheid, 20. yüzyılın ortalarından 1990'ların başlarına kadar Güney Afrika'da resmi olarak uygulanan, ırka dayalı ayrımcılık ve ayrım politikasıdır. "Anti-apartheid" terimi, bu politikalara karşı çıkan ve eşitlik, demokrasi ve insan hakları için mücadele eden kişileri, grupları ve hareketleri kapsar. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir tarihsel ve politik mücadeleyi tanımlar.İşte "anti-apartheid" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Nelson Mandela was a leading figure in the anti-apartheid movement in South Africa."

Türkçe: "Nelson Mandela, Güney Afrika'da apartheid karşıtı hareketin önde gelen bir figürüydü."


English: "The anti-apartheid protests were a crucial part of the struggle for racial equality."

Türkçe: "Apartheid karşıtı protestolar, ırksal eşitlik mücadelesinin önemli bir parçasıydı."


English: "International sanctions played a significant role in supporting the anti-apartheid efforts."

Türkçe: "Uluslararası yaptırımlar, apartheid karşıtı çabaları desteklemede önemli bir rol oynadı."


English: "Many artists and musicians joined the anti-apartheid movement by refusing to perform in segregated venues."

Türkçe: "Birçok sanatçı ve müzisyen, ayrımcı mekanlarda performans göstermeyi reddederek apartheid karşıtı harekete katıldı."


English: "The anti-apartheid activists faced severe repression but continued their fight for freedom and justice."

Türkçe: "Apartheid karşıtı aktivistler şiddetli baskıyla karşılaştılar ama özgürlük ve adalet mücadelelerine devam ettiler."

Yorumlar