Anti-Asian ne demek?

"Anti-Asian" kelimesi, "Asyalı karşıtı" anlamına gelir ve Asya kökenli insanlara veya Asyalı topluluklara yönelik düşmanlık, ayrımcılık veya önyargıyı ifade eder.

Bu terim, Asyalı bireylere karşı olumsuz tutumları, stereotipleri ve sosyal dışlamayı kapsar ve genellikle ırkçılık ve etnik ayrımcılığın bir formu olarak görülür. "Anti-Asian" ifadesi, özellikle Asyalı Amerikalılara veya diğer Batı ülkelerinde yaşayan Asyalı diaspora topluluklarına karşı artan ayrımcılık ve saldırılar bağlamında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan belirli bir etnik kökene karşı olumsuz tutum ve davranışları tanımlar.İşte "anti-Asian" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The community organized a rally to stand against the rise of anti-Asian hate crimes."

Türkçe: "Topluluk, Asyalı karşıtı nefret suçlarının artışına karşı durmak için bir miting düzenledi."


English: "Activists are calling for stronger legislation to combat anti-Asian discrimination."

Türkçe: "Aktivistler, Asyalı karşıtı ayrımcılıkla mücadele etmek için daha güçlü yasal düzenlemeler talep ediyor."


English: "The documentary highlights the history and impact of anti-Asian sentiment in the country."

Türkçe: "Belgesel, ülkedeki Asyalı karşıtı duyarlılığın tarihini ve etkisini vurguluyor."


English: "Educational programs are being developed to address and reduce anti-Asian bias."

Türkçe: "Asyalı karşıtı önyargıyı ele almak ve azaltmak için eğitim programları geliştiriliyor."


English: "Victims of anti-Asian harassment are speaking out to raise awareness and seek justice."

Türkçe: "Asyalı karşıtı tacize uğrayan kurbanlar, farkındalık yaratmak ve adalet aramak için seslerini yükseltiyor."

Yorumlar