Anti-assimilation ne demek?

"Anti-assimilation" kelimesi, "asimilasyon karşıtı" anlamına gelir ve bireylerin veya grupların, genellikle etnik, kültürel veya dini azınlıkların, çoğunluk toplumu tarafından emilimine veya benimsenmesine karşı çıkan fikirleri, politikaları veya hareketleri ifade eder.

Asimilasyon, azınlık gruplarının, çoğunluk kültürünün dili, değerleri ve normları gibi özelliklerini benimseyerek kültürel kimliklerini kaybetmeleri sürecidir. "Anti-assimilation" terimi, bu sürece direnme, kültürel çeşitliliği ve farklılıkları koruma ve destekleme amacını taşır. Bu terimin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan kültürel veya etnik benzersizliğin korunmasına yönelik bir duruşu tanımlar.İşte "anti-assimilation" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The community's anti-assimilation stance emphasizes the importance of preserving their cultural heritage."

Türkçe: "Topluluğun asimilasyon karşıtı tutumu, kültürel miraslarını korumanın önemini vurgular."


English: "Anti-assimilation movements advocate for the rights of minorities to maintain their distinct identities."

Türkçe: "Asimilasyon karşıtı hareketler, azınlıkların farklı kimliklerini koruma haklarını savunur."


English: "The policy was criticized for being anti-assimilation, discouraging integration into the wider society."

Türkçe: "Politika, geniş topluma entegrasyonu caydırdığı için asimilasyon karşıtı olduğu gerekçesiyle eleştirildi."


English: "Activists organize anti-assimilation workshops to educate people about the value of cultural diversity."

Türkçe: "Aktivistler, kültürel çeşitliliğin değeri hakkında insanları bilgilendirmek için asimilasyon karşıtı atölyeler düzenler."


English: "The debate on anti-assimilation versus integration highlights the complex dynamics of multicultural societies."

Türkçe: "Asimilasyon karşıtlığı ile entegrasyon arasındaki tartışma, çok kültürlü toplumların karmaşık dinamiklerini ortaya koyar."

Yorumlar