Anti-authoritarian ne demek?

"Anti-authoritarian" kelimesi, "otoriter karşıtı" anlamına gelir ve otoriter yönetimlere, liderlere veya politikalara karşı çıkan tutumları, hareketleri veya fikirleri ifade eder.

Bu terim, bireylerin veya grupların, bireysel özgürlüklerin kısıtlanması ve merkezi otoritenin aşırı kontrolüne karşı çıkışını belirtir. "Otoriter karşıtı" yaklaşımlar, genellikle demokrasiyi, ifade özgürlüğünü ve bireysel hakları savunur. Bu terimin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan otoriterlikle ilişkili politika ve uygulamalara karşı duruşu tanımlar.İşte "anti-authoritarian" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The movement's anti-authoritarian stance advocates for more democratic governance."

Türkçe: "Hareketin otoriter karşıtı tutumu, daha demokratik bir yönetim savunuyor."


English: "Anti-authoritarian education focuses on encouraging critical thinking and individual decision-making."

Türkçe: "Otoriter karşıtı eğitim, eleştirel düşünmeyi ve bireysel karar vermeyi teşvik etmeye odaklanır."


English: "Many punk bands in the 1970s expressed anti-authoritarian views through their music."

Türkçe: "1970'lerde birçok punk grubu, müzikleri aracılığıyla otoriter karşıtı görüşler ifade etti."


English: "His anti-authoritarian writings challenged the status quo and inspired political activism."

Türkçe: "Otoriter karşıtı yazıları, statükoyu sorguladı ve politik aktivizmi ilham aldı."


English: "The artist's work is known for its anti-authoritarian themes, questioning power and authority."

Türkçe: "Sanatçının eseri, güç ve otoriteyi sorgulayan otoriter karşıtı temalarıyla bilinir."

Yorumlar