Anti-authority ne demek?

"Anti-authority" kelimesi, "otorite karşıtı" anlamına gelir ve otorite figürlerine, kurumlara veya otoriter sistemlere karşı olan tutumları, inançları veya davranışları ifade eder.

Bu terim, bireylerin veya grupların, güç yapılarını sorgulama, mevcut otoriteye meydan okuma ve genellikle bireysel özgürlükleri ve bağımsız karar verme yetisini savunma eğilimlerini belirtir. "Otorite karşıtı" yaklaşım, genellikle otorite figürlerinin talimatlarına veya yönlendirmelerine karşı çıkma ve bağımsız düşünceyi teşvik etme ile ilişkilidir. Bu terimin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; otoriteye karşı duruşu ve bu tür bir tutumun getirdiği çeşitli davranış ve inançları doğrudan tanımlar.İşte "anti-authority" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "His anti-authority attitude often led him to question the decisions made by his superiors."

Türkçe: "Otorite karşıtı tutumu, sıklıkla onu üstlerinin aldığı kararları sorgulamaya itti."


English: "The film's anti-authority theme resonates with viewers who are skeptical of government power."

Türkçe: "Filmin otorite karşıtı teması, hükümet gücünden şüphe eden izleyicilerle yankı buluyor."


English: "Anti-authority movements have historically played a significant role in societal change."

Türkçe: "Tarihsel olarak otorite karşıtı hareketler, toplumsal değişimde önemli bir rol oynamıştır."


English: "Educators are challenged by students with anti-authority perspectives who resist traditional teaching methods."

Türkçe: "Eğitimciler, geleneksel öğretim yöntemlerine direnen otorite karşıtı perspektiflere sahip öğrenciler tarafından zorlanıyor."


English: "The anti-authority sentiment in the music of the 1960s and 1970s inspired a generation to advocate for peace and freedom."

Türkçe: "1960'ların ve 1970'lerin müziğindeki otorite karşıtı duyarlılık, bir nesli barış ve özgürlük savunucusu olmaya ilham verdi."

Yorumlar