Anti-billboard ne demek?

"Anti-billboard" kelimesi, "reklam panosu karşıtı" anlamına gelir ve genellikle şehir ve kırsal alanlardaki görsel kirliliği azaltmayı, doğal ve kentsel manzaraların korunmasını hedefleyen hareketleri, politikaları veya tutumları ifade eder.

Bu terim, büyük ölçekli açık hava reklamlarına, özellikle de manzarayı bozduğu veya görsel bir rahatsızlık yarattığı düşünülen billboardlara karşı olan bireylerin veya grupların çabalarını belirtir. "Reklam panosu karşıtı" hareket, estetik kaygılar, çevresel endişeler ve toplumun reklam bombardımanına maruz kalmasının sınırlanması gerekliliği üzerine odaklanabilir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan reklam panolarına ve benzeri görsel reklam araçlarına yönelik eleştiri ve muhalefeti tanımlar.İşte "anti-billboard" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-billboard campaign gained support from residents who prefer a clutter-free urban landscape."

Türkçe: "Reklam panosu karşıtı kampanya, daha sade bir kentsel manzara tercih eden sakinlerden destek aldı."


English: "Local governments have introduced anti-billboard regulations to preserve the scenic beauty of the area."

Türkçe: "Yerel yönetimler, bölgenin doğal güzelliğini korumak için reklam panosu karşıtı düzenlemeler getirdi."


English: "Activists are organizing an anti-billboard movement to fight against visual pollution in the city."

Türkçe: "Aktivistler, şehirdeki görsel kirliliğe karşı mücadele etmek için bir reklam panosu karşıtı hareket düzenliyorlar."


English: "The anti-billboard initiative aims to reduce advertising clutter and promote a more aesthetically pleasing environment."

Türkçe: "Reklam panosu karşıtı girişim, reklam karmaşasını azaltmayı ve daha estetik bir çevre teşvik etmeyi amaçlıyor."


English: "Critics of the anti-billboard stance argue that outdoor advertising is an essential part of commercial expression."

Türkçe: "Reklam panosu karşıtı duruşun eleştirmenleri, açık hava reklamcılığının ticari ifadenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu savunuyor."

Yorumlar