Anti-Bolshevik ne demek?

"Anti-Bolshevik" kelimesi, "Bolşevik karşıtı" anlamına gelir ve genellikle 1917 Rus Devrimi sonrasında iktidara gelen ve Sovyetler Birliği'nin temelini oluşturan Bolşevik Partisi'ne ve onların ideolojilerine, politikalarına karşı olan kişileri, grupları veya hareketleri ifade eder.

Bu terim, Bolşeviklere karşı direnişi, muhalefeti veya eleştiriyi belirten geniş bir yelpazedeki tutumları ve faaliyetleri kapsar. "Bolşevik karşıtı" yaklaşım, hem Rus iç savaşı sırasında hem de soğuk savaş döneminde ve diğer tarihi dönemlerde, çeşitli ülkelerde ve politik spektrumda yer alan kişi ve gruplar tarafından benimsenmiştir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan Bolşeviklere ve onların yönetimine yönelik karşıtlığı tanımlar.İşte "anti-Bolshevik" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-Bolshevik forces were composed of various groups united by their opposition to the new Soviet government."

Türkçe: "Bolşevik karşıtı güçler, yeni Sovyet hükümetine karşı olan muhalefetleriyle birleşen çeşitli gruplardan oluşuyordu."


English: "During the Russian Civil War, anti-Bolshevik sentiments fueled the conflict between the Red and White armies."

Türkçe: "Rus İç Savaşı sırasında, Bolşevik karşıtı duygular, Kızıl ve Beyaz orduları arasındaki çatışmayı körükledi."


English: "Many anti-Bolshevik exiles continued their opposition from abroad, forming organizations to undermine the Soviet regime."

Türkçe: "Birçok Bolşevik karşıtı sürgün, yurt dışından muhalefetlerine devam ederek, Sovyet rejimini zayıflatmak için organizasyonlar oluşturdu."


English: "Anti-Bolshevik propaganda played a significant role in shaping Western perceptions of the Soviet Union."

Türkçe: "Bolşevik karşıtı propaganda, Batı'nın Sovyetler Birliği hakkındaki algılarını şekillendirmede önemli bir rol oynadı."


English: "Historians often study the anti-Bolshevik movement to understand the complexities of early Soviet history."

Türkçe: "Tarihçiler sıklıkla, erken Sovyet tarihinin karmaşıklıklarını anlamak için Bolşevik karşıtı hareketi incelerler."

Yorumlar