Anti-boycott ne demek?

"Anti-boycott" kelimesi, "boykot karşıtı" anlamına gelir ve boykot eylemlerine karşı çıkan, boykotların uygulanmasını önlemeye veya etkisiz kılmaya yönelik politikaları, eylemleri veya tutumları ifade eder.

Bu terim, genellikle iş dünyasında, siyasi arenada veya sosyal hareketler arasında, belirli bir ürünün, şirketin veya ülkenin boykot edilmesine karşı çıkan ya da bu tür eylemlerin sonuçlarını hafifletmeye çalışan kişi veya grupların eylemleriyle ilişkilendirilir. "Boykot karşıtı" yaklaşımlar, boykotların olumsuz ekonomik veya sosyal etkilerini azaltmayı, ilişkileri korumayı ve diyaloğu teşvik etmeyi amaçlayabilir. Bu terimin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; boykot eylemlerine yönelik somut karşı duruşları veya politikaları tanımlar.İşte "anti-boycott" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The company launched an anti-boycott campaign to counteract the negative publicity."

Türkçe: "Şirket, olumsuz kamuoyunu dengelemek için bir boykot karşıtı kampanya başlattı."


English: "Legislation was introduced to provide anti-boycott protections for businesses affected by political disputes."

Türkçe: "Politik ihtilaflardan etkilenen işletmeler için boykot karşıtı korumalar sağlamak üzere yasa teklifi getirildi."


English: "The anti-boycott law prohibits companies from participating in boycotts against allied countries."

Türkçe: "Boykot karşıtı yasa, şirketlerin müttefik ülkelere karşı boykotlara katılmasını yasaklar."


English: "Advocates for free speech criticized the anti-boycott measures as a limitation on expression."

Türkçe: "İfade özgürlüğü savunucuları, boykot karşıtı önlemleri ifade üzerinde bir kısıtlama olarak eleştirdi."


English: "The community organized to support the anti-boycott initiative, emphasizing dialogue over exclusion."

Türkçe: "Topluluk, dışlama yerine diyalogu vurgulayarak boykot karşıtı girişimi desteklemek için örgütlendi."

Yorumlar