Anti-British ne demek?

"Anti-British" kelimesi, "Britanya karşıtı" anlamına gelir ve genellikle Birleşik Krallık'a, Britanya hükümetine, politikalarına, kültürüne veya tarihi etkilerine karşı olumsuz tutumları, eleştirileri veya düşmanlıkları ifade eder.

Bu terim, Britanya'nın geçmişteki sömürgecilik tarihi, politik müdahaleleri veya kültürel yayılmacılığı nedeniyle oluşmuş olan karşıtlıkları kapsayabilir. "Britanya karşıtı" duruş, hem tarihi bağlamda Britanya İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık mücadelesi veren uluslarca hem de günümüzde Britanya'nın dış politikalarına eleştirel yaklaşan bireyler veya gruplar tarafından benimsenebilir. Bu terimin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; Britanya'ya yönelik eleştirel ve karşıt görüşleri doğrudan tanımlar.İşte "anti-British" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The independence movement was fueled by strong anti-British sentiments."

Türkçe: "Bağımsızlık hareketi, güçlü Britanya karşıtı duygularla beslendi."


English: "Some countries have historical reasons for their anti-British stance, often rooted in colonialism."

Türkçe: "Bazı ülkelerin Britanya karşıtı tutumunun tarihi nedenleri vardır, genellikle sömürgecilikle köklüdür."


English: "Anti-British protests erupted in response to the government's foreign policy decisions."

Türkçe: "Hükümetin dış politika kararlarına yanıt olarak Britanya karşıtı protestolar patlak verdi."


English: "Literature from the period reflects the anti-British sentiment prevalent among the colonized populations."

Türkçe: "Döneme ait edebiyat, sömürgeleştirilmiş nüfuslar arasında yaygın olan Britanya karşıtı duyguları yansıtır."


English: "The diplomat's anti-British comments caused a stir in international relations."

Türkçe: "Diplomatın Britanya karşıtı yorumları, uluslararası ilişkilerde bir karışıklığa neden oldu."

Yorumlar