Anti-bureaucracy ne demek?

"Anti-bureaucracy" kelimesi, "bürokrasi karşıtı" anlamına gelir ve genellikle bürokratik işlemlerin, yönetimlerin veya yapıların karmaşıklığına, yavaşlığına ve verimsizliğine karşı olan eleştirileri, tutumları veya politikaları ifade eder.

Bürokrasi karşıtlığı, daha akıcı, şeffaf ve hızlı karar alma süreçlerinin savunulmasıyla ilişkilendirilir ve genellikle kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, yönetimde yenilikçilik ve esneklik gibi konulara odaklanır. Bu terim, mecazi anlam içermez; doğrudan bürokrasiye ve onun olumsuz algılanan yönlerine yönelik somut bir muhalefeti tanımlar.İşte "anti-bureaucracy" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The new mayor's anti-bureaucracy initiative aims to streamline city administration processes."

Türkçe: "Yeni belediye başkanının bürokrasi karşıtı girişimi, şehir yönetimi süreçlerini basitleştirmeyi amaçlıyor."


English: "Anti-bureaucracy measures include reducing paperwork and adopting digital solutions."

Türkçe: "Bürokrasi karşıtı önlemler, kağıt işlerini azaltmayı ve dijital çözümleri benimsemeyi içerir."


English: "Critics argue that anti-bureaucracy reforms are necessary to combat inefficiency in government."

Türkçe: "Eleştirmenler, hükümetteki verimsizliğe karşı mücadele etmek için bürokrasi karşıtı reformların gerekli olduğunu savunuyor."


English: "The organization promotes an anti-bureaucracy culture to encourage innovation and flexibility."

Türkçe: "Organizasyon, yenilikçiliği ve esnekliği teşvik etmek için bürokrasi karşıtı bir kültürü destekliyor."


English: "Activists call for anti-bureaucracy policies to ensure faster response times to public needs."

Türkçe: "Aktivistler, kamu ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilmesini sağlamak için bürokrasi karşıtı politikalar talep ediyor."

Yorumlar