Anti-capitalism ne demek?

"Anti-capitalism" kelimesi, "kapitalizm karşıtlığı" anlamına gelir ve kapitalist ekonomik sistem ve onun sosyal, ekonomik ve politik etkilerine karşı olan ideolojileri, hareketleri veya politikaları ifade eder.

Kapitalizm karşıtlığı, genellikle kapitalizmin yarattığı eşitsizliklere, sömürüye ve çevresel zararlara dikkat çekmeyi amaçlar ve sosyalizm, komünizm ve anarşizm gibi alternatif ekonomik sistemlerin savunulmasını içerebilir. "Kapitalizm karşıtlığı", daha adil ve eşitlikçi bir toplum yapısını teşvik eden bir duruşu ifade eder ve genellikle kapitalist sistemin temel prensiplerine ve pratiklerine meydan okur. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan kapitalizme ve onun değerlerine yönelik somut bir muhalefeti tanımlar.İşte "anti-capitalism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The documentary explores the rise of anti-capitalism movements around the world."

Türkçe: "Belgesel, dünya çapında kapitalizm karşıtı hareketlerin yükselişini araştırıyor."


English: "Anti-capitalism activists argue that wealth should be redistributed to address social inequalities."

Türkçe: "Kapitalizm karşıtı aktivistler, sosyal eşitsizlikleri ele almak için zenginliğin yeniden dağıtılması gerektiğini savunuyor."


English: "The book criticizes the environmental destruction caused by capitalism, advocating for an anti-capitalism approach to save the planet."

Türkçe: "Kitap, kapitalizmin neden olduğu çevresel yıkımı eleştiriyor ve gezegeni kurtarmak için kapitalizm karşıtı bir yaklaşım savunuyor."


English: "In the forum, speakers discussed the potential of anti-capitalism ideologies to create a more sustainable and equitable economy."

Türkçe: "Forumda, konuşmacılar kapitalizm karşıtı ideolojilerin daha sürdürülebilir ve adil bir ekonomi yaratma potansiyelini tartıştı."


English: "The protest was a display of anti-capitalism sentiment, with demonstrators calling for an end to corporate greed."

Türkçe: "Protesto, kapitalizm karşıtı duyarlılığın bir gösterisiydi, göstericiler şirket açgözlülüğüne son verilmesi çağrısında bulundu."

Yorumlar