Anti-capitalist ne demek?

"Anti-capitalist" kelimesi, "kapitalizm karşıtı" anlamına gelir ve kapitalist ekonomik sisteme, onun prensip ve uygulamalarına karşı çıkan bireyleri, ideolojileri veya hareketleri ifade eder.

Kapitalizm karşıtı kişiler veya gruplar, genellikle kapitalizmin yarattığı ekonomik eşitsizliklere, sosyal adaletsizliklere ve çevresel zararlara dikkat çekerler. Bu yaklaşım, alternatif ekonomik ve sosyal sistemlerin arayışını ve savunusunu içerebilir, örneğin sosyalizm, komünizm veya anarşizm gibi. "Kapitalizm karşıtı" terimi, genellikle daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir toplum yapısını teşvik eden bir duruşu yansıtır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan kapitalizme eleştirel bir yaklaşımı tanımlar.İşte "anti-capitalist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-capitalist movement seeks to challenge the dominance of corporate interests in society."

Türkçe: "Kapitalizm karşıtı hareket, toplumda şirket çıkarlarının hakimiyetine meydan okumayı amaçlar."


English: "Many anti-capitalist activists are involved in environmental campaigns to highlight the impact of capitalist practices on the planet."

Türkçe: "Birçok kapitalizm karşıtı aktivist, kapitalist uygulamaların gezegene olan etkisini vurgulamak için çevresel kampanyalara katılıyor."


English: "The writer's works are known for their anti-capitalist themes, criticizing economic inequality and exploitation."

Türkçe: "Yazarın eserleri, ekonomik eşitsizliği ve sömürüyü eleştiren kapitalizm karşıtı temalarıyla tanınır."


English: "Anti-capitalist groups argue that the current economic system is unsustainable and call for radical changes."

Türkçe: "Kapitalizm karşıtı gruplar, mevcut ekonomik sistemin sürdürülemez olduğunu savunur ve köklü değişiklikler çağrısında bulunurlar."


English: "The festival included discussions and workshops on anti-capitalist strategies for creating a more equitable world."

Türkçe: "Festival, daha adil bir dünya yaratmak için kapitalizm karşıtı stratejiler üzerine tartışmalar ve atölye çalışmaları içerdi."

Yorumlar