Anti-Catholic ne demek?

"Anti-Catholic" kelimesi, "Katoliklik karşıtı" anlamına gelir ve Katolik Kilisesi'ne, Katolik inancına, doktrinlerine veya Katoliklerin uygulamalarına karşı olumsuz tutumları, eleştirileri veya düşmanlıkları ifade eder.

Bu terim, tarih boyunca ve çeşitli kültürlerde, Katolikliğe yönelik önyargıları, ayrımcılığı ve zulmü kapsar. Katoliklik karşıtlığı, dini inanç farklılıkları, siyasi çekişmeler veya sosyal gerilimler nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan Katolik Kilisesi'ne ve onun üyelerine yönelik somut karşıtlığı ve muhalefeti tanımlar.İşte "anti-Catholic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The historian explored the anti-Catholic sentiments prevalent in 16th century England."

Türkçe: "Tarihçi, 16. yüzyıl İngiltere'sinde yaygın olan Katoliklik karşıtı duyguları araştırdı."


English: "Anti-Catholic laws were enacted to restrict the rights of Catholics in various countries."

Türkçe: "Çeşitli ülkelerde Katoliklerin haklarını kısıtlamak için Katoliklik karşıtı yasalar çıkarıldı."


English: "The debate became heated when anti-Catholic rhetoric was used to criticize religious practices."

Türkçe: "Dini uygulamaları eleştirmek için Katoliklik karşıtı bir retorik kullanıldığında tartışma kızıştı."


English: "Anti-Catholic prejudice has led to discrimination and violence against Catholic communities."

Türkçe: "Katoliklik karşıtı önyargı, Katolik topluluklara karşı ayrımcılığa ve şiddete yol açtı."


English: "Efforts to combat anti-Catholic sentiment have included dialogue and reconciliation initiatives."

Türkçe: "Katoliklik karşıtı duygularla mücadele çabaları, diyalog ve uzlaşma girişimlerini içermiştir."

Yorumlar