Anti-censorship ne demek?

"Anti-censorship" kelimesi, "sansür karşıtı" anlamına gelir ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan her türlü sansür eylemine karşı çıkan ideolojileri, politikaları veya hareketleri ifade eder.

Sansür karşıtlığı, bireylerin ve medyanın düşüncelerini, fikirlerini ve bilgileri serbestçe paylaşabilmesinin önemini vurgular. Bu yaklaşım, sanatsal ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve bilgiye erişim hakları gibi konularla yakından ilişkilidir. Sansür karşıtı hareketler, demokrasinin korunması ve bireysel hakların savunulması açısından kritik öneme sahiptir.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan sansür uygulamalarına ve onların ifade özgürlüğü üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik somut bir muhalefeti tanımlar.İşte "anti-censorship" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-censorship group launched a campaign to protest against the government's media restrictions."

Türkçe: "Sansür karşıtı grup, hükümetin medya kısıtlamalarına karşı bir kampanya başlattı."


English: "As an advocate for anti-censorship, she believes in the importance of protecting free speech."

Türkçe: "Sansür karşıtı bir savunucu olarak, ifade özgürlüğünün korunmasının önemine inanıyor."


English: "The anti-censorship law was passed to ensure that artists could express themselves freely."

Türkçe: "Sanatçıların kendilerini özgürce ifade edebilmelerini sağlamak için sansür karşıtı yasa geçirildi."


English: "Anti-censorship organizations work tirelessly to combat internet censorship around the world."

Türkçe: "Sansür karşıtı kuruluşlar, dünya çapında internet sansürüyle mücadele etmek için yorulmadan çalışıyor."


English: "The conference on anti-censorship focused on the challenges of maintaining freedom of information."

Türkçe: "Sansür karşıtlığı üzerine yapılan konferans, bilgi özgürlüğünü korumanın zorluklarına odaklandı."

Yorumlar