Anti-choice ne demek?

"Anti-choice" kelimesi, "seçim hakkına karşı" veya "seçme hakkını kısıtlayıcı" anlamına gelir ve genellikle kadınların kürtaj yapma hakkı gibi konularda bireysel seçim özgürlüklerine karşı çıkan görüşleri veya politikaları ifade eder.

Bu terim, çoğunlukla kürtaj hakkı konusundaki tartışmalarda kullanılır ve bireylerin kendi bedenleri üzerindeki kararları üzerindeki kontrolü sınırlandırmayı destekleyen kişileri veya grupları tanımlamak için kullanılır. "Seçim hakkına karşı" ifadesi, bireylerin kişisel sağlık ve yaşam tercihleri üzerinde daha az söz sahibi olmasını savunan bir tutumu belirtir ve genellikle kadın hakları ve özgürlükleri bağlamında eleştirilir.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan özellikle kadınların üreme haklarına yönelik belirli bir politik ve ideolojik muhalefeti tanımlar.


İşte "anti-choice" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-choice legislation aims to restrict access to abortion services."
Türkçe: "Seçim hakkına karşı yasa, kürtaj hizmetlerine erişimi kısıtlamayı amaçlamaktadır."

English: "Anti-choice groups often protest outside of clinics that provide reproductive health services."
Türkçe: "Seçim hakkına karşı gruplar, genellikle üreme sağlığı hizmetleri sunan kliniklerin dışında protesto eder."

English: "She criticized the anti-choice stance as a violation of women's rights."
Türkçe: "Kadın haklarının ihlali olarak seçim hakkına karşı tutumu eleştirdi."

English: "The debate between pro-choice and anti-choice activists is highly polarized."
Türkçe: "Seçim hakkı savunucuları ile seçim hakkına karşı aktivistler arasındaki tartışma oldukça kutuplaşmıştır."

English: "Anti-choice policies often lead to a decrease in safe and legal abortion options for women."
Türkçe: "Seçim hakkına karşı politikalar, genellikle kadınlar için güvenli ve yasal kürtaj seçeneklerinin azalmasına yol açar."

Yorumlar