Anti-church ne demek?

"Anti-church" kelimesi, "kilise karşıtı" anlamına gelir ve kiliselerin, kilisenin sosyal veya dini rollerine, doktrinlerine, uygulamalarına veya genel etkisine karşı olumsuz tutumları veya eleştirileri ifade eder.

Bu terim, genellikle dini kurumlar ve onların toplumdaki otoritelerine, özellikle de Hristiyanlık bağlamında kiliseye yönelik muhalefeti belirtir. "Kilise karşıtı" ifadesi, dini inançlarla ilgili olabileceği gibi, dini kurumların siyasi, ekonomik veya kültürel etkilerine yönelik eleştirileri de içerebilir.

Bu terimin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan kiliselere ve onların toplumdaki rollerine yönelik somut bir eleştiri veya muhalefeti tanımlar.İşte "anti-church" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-church sentiment in the community has grown due to recent scandals involving clergy."

Türkçe: "Topluluktaki kilise karşıtı duygu, din görevlilerini içeren son skandallar nedeniyle arttı."


English: "Some anti-church groups advocate for the separation of church and state to ensure religious freedom."

Türkçe: "Bazı kilise karşıtı gruplar, dini özgürlüğü garanti altına almak için kilise ve devletin ayrılmasını savunuyor."


English: "The author's writings are known for their anti-church views, criticizing institutionalized religion."

Türkçe: "Yazarın yazıları, kurumsallaşmış dini eleştiren kilise karşıtı görüşleriyle bilinir."


English: "Anti-church activists often highlight issues of corruption and abuse within religious institutions."

Türkçe: "Kilise karşıtı aktivistler, genellikle dini kurumlardaki yolsuzluk ve kötüye kullanım sorunlarını vurgular."


English: "The debate featured arguments from both church supporters and anti-church advocates."

Türkçe: "Tartışma, hem kilise destekçilerinden hem de kilise karşıtı savunuculardan argümanlar içerdi."

Yorumlar