Anti-colonial ne demek?

"Anti-colonial" kelimesi, "sömürge karşıtı" anlamına gelir ve sömürgeciliğe, sömürgecilik politikalarına ve bunların uygulandığı yerlerdeki etkilerine karşı çıkan hareketleri, fikirleri veya politikaları ifade eder.

Bu terim, sömürge yönetimine karşı bağımsızlık ve özgürlük arayışını belirten siyasi ve sosyal hareketlerle sıkça ilişkilendirilir. Sömürge karşıtlığı, genellikle sömürge altındaki ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkını savunur ve sömürgecilik sonucu oluşan eşitsizliklere, adaletsizliklere ve baskılara karşı durur.

Bu terimin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan sömürgecilik sistemine ve onun sonuçlarına yönelik somut bir muhalefeti ve eleştiriyi tanımlar.İşte "anti-colonial" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-colonial struggle in Africa played a significant role in the continent's history."

Türkçe: "Afrika'daki sömürge karşıtı mücadele, kıtanın tarihinde önemli bir rol oynadı."


English: "Many anti-colonial leaders became national heroes after leading their countries to independence."

Türkçe: "Birçok sömürge karşıtı lider, ülkelerini bağımsızlığa taşıdıktan sonra ulusal kahramanlar haline geldi."


English: "His writings on anti-colonialism have inspired generations to fight for freedom and equality."

Türkçe: "Sömürge karşıtlığı üzerine yazıları, özgürlük ve eşitlik için mücadele etmek üzere nesilleri ilhamladı."


English: "The conference focused on the global impact of anti-colonial movements and their legacy."

Türkçe: "Konferans, sömürge karşıtı hareketlerin küresel etkisi ve mirası üzerine odaklandı."


English: "Anti-colonial sentiment was widespread among the colonized peoples, leading to numerous independence movements."

Türkçe: "Sömürgeleştirilmiş halklar arasında sömürge karşıtı duygu yaygındı, bu da sayısız bağımsızlık hareketine yol açtı."

Yorumlar